“Đêm hội trăng rằm” hướng về trẻ em miền Trung gặp khó khăn

Các em con công nhân chơi cùng lân-sư-rồng
Các em con công nhân chơi cùng lân-sư-rồng
Các em con công nhân chơi cùng lân-sư-rồng
Lên top