“Đêm hội Trăng Rằm” cho con công nhân nghèo tỉnh Long An

Các em thiếu nhi Long An vui "Đêm hội Trăng Rằm". Ảnh: K.Q
Các em thiếu nhi Long An vui "Đêm hội Trăng Rằm". Ảnh: K.Q
Các em thiếu nhi Long An vui "Đêm hội Trăng Rằm". Ảnh: K.Q
Lên top