Đem cơm miễn phí đến tận nhà trọ cho người lao động thời dịch COVID-19

Chuẩn bị các suất cơm để trao cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh LĐLĐ Quận 8 cung cấp
Chuẩn bị các suất cơm để trao cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh LĐLĐ Quận 8 cung cấp
Chuẩn bị các suất cơm để trao cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh LĐLĐ Quận 8 cung cấp
Lên top