Đề xuất tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động

Công ty TNHH Hài Mỹ (Bình Dương) đã dành ra 2.500m2 đất trong khuôn viên của công ty để đầu tư xây dựng Trường Mầm non. Ảnh Đỗ Trọng.
Công ty TNHH Hài Mỹ (Bình Dương) đã dành ra 2.500m2 đất trong khuôn viên của công ty để đầu tư xây dựng Trường Mầm non. Ảnh Đỗ Trọng.
Công ty TNHH Hài Mỹ (Bình Dương) đã dành ra 2.500m2 đất trong khuôn viên của công ty để đầu tư xây dựng Trường Mầm non. Ảnh Đỗ Trọng.
Lên top