Đề xuất tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân các khu công nghiệp

Đo thân nhiệt trước khi vào ăn ca tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam. Ảnh: CĐCT
Đo thân nhiệt trước khi vào ăn ca tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam. Ảnh: CĐCT
Đo thân nhiệt trước khi vào ăn ca tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam. Ảnh: CĐCT
Lên top