Đề xuất thêm 501 tỉ đồng hỗ trợ đợt 2 cho lao động tự do ở TP.HCM

Lao động tự do ở TPHCM sẽ được nhận hỗ trợ đợt 2 với mỗi người 1,5 triệu đồng.  Ảnh: Anh Tú
Lao động tự do ở TPHCM sẽ được nhận hỗ trợ đợt 2 với mỗi người 1,5 triệu đồng. Ảnh: Anh Tú
Lao động tự do ở TPHCM sẽ được nhận hỗ trợ đợt 2 với mỗi người 1,5 triệu đồng. Ảnh: Anh Tú
Lên top