Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng