Đề xuất tăng 8% lương tối thiểu năm 2019 là hợp lý

Công nhân trên dây chuyền sản xuất của Tổng Công ty May 10. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân trên dây chuyền sản xuất của Tổng Công ty May 10. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân trên dây chuyền sản xuất của Tổng Công ty May 10. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top