Đề xuất sửa điều kiện doanh nghiệp được vay vốn trả lương cho lao động

Công nhân khó khăn do bị mất việc làm, bị chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động đến mua sắm tại "Phiên chợ 0 đồng" do Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân khó khăn do bị mất việc làm, bị chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động đến mua sắm tại "Phiên chợ 0 đồng" do Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân khó khăn do bị mất việc làm, bị chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động đến mua sắm tại "Phiên chợ 0 đồng" do Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Bảo Hân
Lên top