Đề xuất NLĐ nước ngoài tại Việt Nam có quyền gia nhập CĐ Việt Nam

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại Hội thảo.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại Hội thảo.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại Hội thảo.
Lên top