Đề xuất người lao động thuộc vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm

Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Lên top