Số người lao động thụ hưởng gói 62.000 tỉ đồng còn ít so với dự kiến:

Đề xuất mở rộng đối tượng, kéo dài thời hạn hỗ trợ

Người lao động tại Hà Nội nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Giang Thư
Người lao động tại Hà Nội nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Giang Thư
Người lao động tại Hà Nội nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Giang Thư
Lên top