Đề xuất mô hình “Hội công nhân Việt Nam ở nước ngoài”

ThS Nguyễn Tuấn Anh trình bày Đề tài, trong đó đề xuất về mô hình Hội công nhân Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
ThS Nguyễn Tuấn Anh trình bày Đề tài, trong đó đề xuất về mô hình Hội công nhân Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
ThS Nguyễn Tuấn Anh trình bày Đề tài, trong đó đề xuất về mô hình Hội công nhân Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
Lên top