Tổng LĐLĐVN:

Đề xuất không thu thuế thu nhập cá nhân khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ NLĐ

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng quà công nhân khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng quà công nhân khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng quà công nhân khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top