Ngành Đường sắt:

Đề xuất không đơn phương chấm dứt HĐLĐ với công nhân

Công đoàn trao hỗ trợ các vật dụng phòng, chống dịch bệnh cho nhân viên gác chắn đường ngang. Ảnh: CĐĐS
Công đoàn trao hỗ trợ các vật dụng phòng, chống dịch bệnh cho nhân viên gác chắn đường ngang. Ảnh: CĐĐS
Công đoàn trao hỗ trợ các vật dụng phòng, chống dịch bệnh cho nhân viên gác chắn đường ngang. Ảnh: CĐĐS
Lên top