Đề xuất hỗ trợ người lao động miễn đóng BHYT trong 8 tháng

Các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp TPHCM tổ chức thực hiện biện pháp phòng, chống COVID-19 cho CNLĐ. Ảnh: LT
Các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp TPHCM tổ chức thực hiện biện pháp phòng, chống COVID-19 cho CNLĐ. Ảnh: LT
Các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp TPHCM tổ chức thực hiện biện pháp phòng, chống COVID-19 cho CNLĐ. Ảnh: LT
Lên top