Công ty AF Group ngừng hoạt động:

Đề xuất hỗ trợ để công nhân được hưởng chế độ thất nghiệp

Cơ quan chức năng làm việc với công nhân Cty AF Group. 
Ảnh: Phước Hải
Cơ quan chức năng làm việc với công nhân Cty AF Group. Ảnh: Phước Hải
Cơ quan chức năng làm việc với công nhân Cty AF Group. Ảnh: Phước Hải
Lên top