Đề xuất gói hỗ trợ mới để "cứu" doanh nghiệp chịu ảnh hưởng dịch COVID-19

Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp. Ảnh: Dương Bình
Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp. Ảnh: Dương Bình
Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp. Ảnh: Dương Bình
Lên top