TP.Hồ chí minh:

Đề xuất giảm 50% học phí cho con của người lao động thu gom rác

Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM đề xuất giảm 50% học phí cho con của người lao động trực tiếp thu gom rác. Ảnh: Nam Dương
Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM đề xuất giảm 50% học phí cho con của người lao động trực tiếp thu gom rác. Ảnh: Nam Dương
Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM đề xuất giảm 50% học phí cho con của người lao động trực tiếp thu gom rác. Ảnh: Nam Dương
Lên top