Đề xuất duy trì thẻ Bảo hiểm y tế khi bị mất việc: Công nhân mong chờ được thực hiện

Công nhân một công ty may mặc ở Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Công nhân một công ty may mặc ở Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Công nhân một công ty may mặc ở Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Lên top