Đề xuất đóng BHXH 10-15 năm có thể nhận được lương hưu: Mong mỏi của đa số người lao động

Đại dịch COVID-19 khiến nhiều lao động khó khăn trong việc duy trì tham gia Bảo hiểm Xã hội để được hưởng lương hưu. Ảnh: Phương Linh
Đại dịch COVID-19 khiến nhiều lao động khó khăn trong việc duy trì tham gia Bảo hiểm Xã hội để được hưởng lương hưu. Ảnh: Phương Linh
Đại dịch COVID-19 khiến nhiều lao động khó khăn trong việc duy trì tham gia Bảo hiểm Xã hội để được hưởng lương hưu. Ảnh: Phương Linh
Lên top