Đề xuất chọn Hàn Quốc là nơi thí điểm hỗ trợ lao động ở nước ngoài

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại Hội thảo.
Lên top