Đề xuất bớt điều kiện để lao động tiếp cận gói 62.000 tỉ đồng

Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hoà trao hỗ trợ cho lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.Ảnh: P. Linh
Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hoà trao hỗ trợ cho lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.Ảnh: P. Linh
Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hoà trao hỗ trợ cho lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.Ảnh: P. Linh
Lên top