Đề xuất áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2021 như hiện hành

Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Ảnh Anh Thư.
Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Ảnh Anh Thư.
Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Ảnh Anh Thư.
Lên top