Đề xuất 12 tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống công nhân

Hội thảo "Chất lượng cuộc sống của công nhân TP.Hồ Chí Minh hiện nay" có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, cơ quan, đơn vị. Ảnh Nam Dương
Hội thảo "Chất lượng cuộc sống của công nhân TP.Hồ Chí Minh hiện nay" có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, cơ quan, đơn vị. Ảnh Nam Dương
Hội thảo "Chất lượng cuộc sống của công nhân TP.Hồ Chí Minh hiện nay" có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, cơ quan, đơn vị. Ảnh Nam Dương
Lên top