LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Đề tài khoa học bảo vệ NLĐ trong các DN chế biến gỗ được đánh giá xuất sắc

Buổi nghiệm thu đề tài khoa học liên quan đến vấn đề nguy cơ rủi ro và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong môi trường lao động của các doanh nghiệp chế biến gỗ. Ảnh: Hưng Thơ
Buổi nghiệm thu đề tài khoa học liên quan đến vấn đề nguy cơ rủi ro và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong môi trường lao động của các doanh nghiệp chế biến gỗ. Ảnh: Hưng Thơ
Buổi nghiệm thu đề tài khoa học liên quan đến vấn đề nguy cơ rủi ro và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong môi trường lao động của các doanh nghiệp chế biến gỗ. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top