ĐỀ ÁN “TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Để người lao động hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình

Một buổi tư vấn pháp luật cho CNLĐ của Công đoàn Hải Dương.
Một buổi tư vấn pháp luật cho CNLĐ của Công đoàn Hải Dương.
Một buổi tư vấn pháp luật cho CNLĐ của Công đoàn Hải Dương.
Lên top