Đề nghị xử phạt đối với các doanh nghiệp nợ bảo hiểm từ 4 tháng trở lên

Cần đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ảnh: Công nhân một doanh nghiệp điện tử trong giờ làm việc (ảnh minh hoạ). Ảnh: Bảo Hân
Cần đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ảnh: Công nhân một doanh nghiệp điện tử trong giờ làm việc (ảnh minh hoạ). Ảnh: Bảo Hân
Cần đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ảnh: Công nhân một doanh nghiệp điện tử trong giờ làm việc (ảnh minh hoạ). Ảnh: Bảo Hân
Lên top