Cụm thi đua số 4 LĐLĐ tỉnh Nghệ An:

Đề nghị tặng Cờ thi đua cho 2 công đoàn trường học

Đồng chí Nguyễn Tử Phương – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị giao ban sơ kết. Ảnh: Thùy Linh
Đồng chí Nguyễn Tử Phương – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị giao ban sơ kết. Ảnh: Thùy Linh
Đồng chí Nguyễn Tử Phương – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị giao ban sơ kết. Ảnh: Thùy Linh
Lên top