Đề nghị sớm phê duyệt đề án vị trí việc làm của Quỹ Trợ vốn

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Lê Đình Hùng (thứ 4 từ trái sang) trao khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô. Ảnh: H.Anh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Lê Đình Hùng (thứ 4 từ trái sang) trao khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô. Ảnh: H.Anh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Lê Đình Hùng (thứ 4 từ trái sang) trao khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô. Ảnh: H.Anh
Lên top