HAI VỤ NGẠT KHÍ LIÊN TIẾP KHIẾN 5 NGƯỜI TỬ VONG TẠI BÌNH ĐỊNH:

Đề nghị sớm kết luận nguyên nhân, giải quyết chế độ tai nạn lao động

Lực lượng cứu hộ di chuyển các nạn nhân vụ ngạt khí trên tàu Thành Công 98. Ảnh: DANTRI
Lực lượng cứu hộ di chuyển các nạn nhân vụ ngạt khí trên tàu Thành Công 98. Ảnh: DANTRI
Lực lượng cứu hộ di chuyển các nạn nhân vụ ngạt khí trên tàu Thành Công 98. Ảnh: DANTRI
Lên top