Đề nghị sớm công bố mức sống tối thiểu của người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật chủ trì giao ban Báo chí quý I/2019. Ảnh: QUẾ CHI
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật chủ trì giao ban Báo chí quý I/2019. Ảnh: QUẾ CHI
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật chủ trì giao ban Báo chí quý I/2019. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top