Đề nghị mở thêm nhiều điểm bán hàng nơi đông công nhân lao động

Công nhân lao động Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội mua hàng Việt Nam tại chương trình Siêu thị giá 0 đồng do Công đoàn Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội mua hàng Việt Nam tại chương trình Siêu thị giá 0 đồng do Công đoàn Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội mua hàng Việt Nam tại chương trình Siêu thị giá 0 đồng do Công đoàn Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hải Anh
Lên top