Đề nghị mở thêm lớp mầm non cho con công nhân lao động khu công nghiệp

Ông Nguyễn Văn Thiệu - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hải Bối - trao đổi, trả lời một số kiến nghị của công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn. Ảnh: Hải Anh
Ông Nguyễn Văn Thiệu - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hải Bối - trao đổi, trả lời một số kiến nghị của công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn. Ảnh: Hải Anh
Ông Nguyễn Văn Thiệu - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hải Bối - trao đổi, trả lời một số kiến nghị của công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn. Ảnh: Hải Anh
Lên top