Đề nghị lùi thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp cho người phải cách ly

Công nhân tại một công ty giày trong thời giờ làm việc. Ảnh minh họa.
Công nhân tại một công ty giày trong thời giờ làm việc. Ảnh minh họa.
Công nhân tại một công ty giày trong thời giờ làm việc. Ảnh minh họa.
Lên top