Đề nghị giữ nguyên tuổi về hưu đối với thợ lò

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ tư, phải qua) tại buổi làm việc với TKV. Ảnh: N.H
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ tư, phải qua) tại buổi làm việc với TKV. Ảnh: N.H
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ tư, phải qua) tại buổi làm việc với TKV. Ảnh: N.H
Lên top