Đề nghị giảm tiền điện, nước cho doanh nghiệp "3 tại chỗ" ở Đà Nẵng

Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn khi sản xuất "3 tại chỗ" trong những ngày thành phố phong toả. Ảnh: Tường Minh
Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn khi sản xuất "3 tại chỗ" trong những ngày thành phố phong toả. Ảnh: Tường Minh
Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn khi sản xuất "3 tại chỗ" trong những ngày thành phố phong toả. Ảnh: Tường Minh
Lên top