Đề nghị giảm giờ làm từ 48 giờ xuống 44 giờ trong một tuần

Ông Lê Đình Quảng cung cấp thông tin. Ảnh: V.L
Ông Lê Đình Quảng cung cấp thông tin. Ảnh: V.L
Ông Lê Đình Quảng cung cấp thông tin. Ảnh: V.L
Lên top