NGƯỜI LAO ĐỘNG CTY TRƯỜNG THÀNH (BẮC GIANG) ĐÒI LƯƠNG, BHXH:

Đề nghị giải quyết dứt điểm quyền lợi người lao động

Chị Phạm Thị Lụa (nguyên Chủ tịch CĐCS Cty Trường Thành) nhận phần thưởng tại Hội nghị Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về phát huy vai trò chủ tịch CĐ trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ được tổ chức ngày 6.3 vừa qua. Ảnh: QUẾ CHI
Chị Phạm Thị Lụa (nguyên Chủ tịch CĐCS Cty Trường Thành) nhận phần thưởng tại Hội nghị Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về phát huy vai trò chủ tịch CĐ trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ được tổ chức ngày 6.3 vừa qua. Ảnh: QUẾ CHI
Chị Phạm Thị Lụa (nguyên Chủ tịch CĐCS Cty Trường Thành) nhận phần thưởng tại Hội nghị Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về phát huy vai trò chủ tịch CĐ trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ được tổ chức ngày 6.3 vừa qua. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top