Đề nghị được sử dụng tối đa 10% tài chính tích luỹ chia sẻ mua vaccine

Nhà ăn ca của công nhân lao động được bố trí giãn cách, đảm bảo quy định phòng dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Nhà ăn ca của công nhân lao động được bố trí giãn cách, đảm bảo quy định phòng dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Nhà ăn ca của công nhân lao động được bố trí giãn cách, đảm bảo quy định phòng dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top