Đề nghị dùng nguồn kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN- phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN- phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN- phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top