Đề nghị công an xử lý hình sự 22 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội

Công ty TNHH Nam Phương là doanh nghiệp đầu tiên bị cơ quan BHXH thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan công an Thành phố xử lý hình sự vì để nợ BHXH - Ảnh: L.T
Công ty TNHH Nam Phương là doanh nghiệp đầu tiên bị cơ quan BHXH thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan công an Thành phố xử lý hình sự vì để nợ BHXH - Ảnh: L.T
Công ty TNHH Nam Phương là doanh nghiệp đầu tiên bị cơ quan BHXH thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan công an Thành phố xử lý hình sự vì để nợ BHXH - Ảnh: L.T
Lên top