Đề nghị công an xử lý 10 doanh nghiệp để nợ BXHH kéo dài

Doanh nghiệp để nợ BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Ảnh: L.T
Doanh nghiệp để nợ BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Ảnh: L.T
Doanh nghiệp để nợ BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Ảnh: L.T
Lên top