Đề nghị CĐCS và người lao động nâng cao cảnh giác trước dịch COVID -19

Công đoàn Dệt may Việt Nam tăng cường phòng, chống COVID-19 trong đoàn viên, người lao động. Ảnh: CĐ DMVN
Công đoàn Dệt may Việt Nam tăng cường phòng, chống COVID-19 trong đoàn viên, người lao động. Ảnh: CĐ DMVN
Công đoàn Dệt may Việt Nam tăng cường phòng, chống COVID-19 trong đoàn viên, người lao động. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top