Đề nghị các cấp CĐ chủ động phối hợp triển khai phòng chống COVID-19

Đoàn viên, người lao động ngành Dầu khí thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CĐN
Đoàn viên, người lao động ngành Dầu khí thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CĐN
Đoàn viên, người lao động ngành Dầu khí thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CĐN
Lên top