Đề nghị bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến người lao động

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ký Thoả thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên với TCty Cà phê Việt Nam. Ảnh: H.Long
Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ký Thoả thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên với TCty Cà phê Việt Nam. Ảnh: H.Long
Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ký Thoả thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên với TCty Cà phê Việt Nam. Ảnh: H.Long
Lên top