XÂY DỰNG GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG NO ẤM, TIẾN BỘ, HẠNH PHÚC:

Để giảm áp lực cuộc sống cho người lao động

Nữ lao động ngành Hàng không tham gia hội thi do Công đoàn TCty Hàng không Việt Nam tổ chức. Ảnh: TRẦN DỊU
Nữ lao động ngành Hàng không tham gia hội thi do Công đoàn TCty Hàng không Việt Nam tổ chức. Ảnh: TRẦN DỊU
Nữ lao động ngành Hàng không tham gia hội thi do Công đoàn TCty Hàng không Việt Nam tổ chức. Ảnh: TRẦN DỊU
Lên top