Để biến khát vọng thành hiện thực, cần hành động cụ thể của người lao động

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, ứng cử viên ĐBQH khoá XV. Ảnh: X.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, ứng cử viên ĐBQH khoá XV. Ảnh: X.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, ứng cử viên ĐBQH khoá XV. Ảnh: X.H
Lên top