Để bảo hiểm xã hội đến với toàn dân: Đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến

Từ năm 2020, Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa ký thỏa thuận đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Phương Linh
Từ năm 2020, Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa ký thỏa thuận đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Phương Linh
Từ năm 2020, Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa ký thỏa thuận đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Phương Linh
Lên top