Để 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT: Các cấp, ngành cùng vào cuộc

100% sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tham gia BHYT. Ảnh: HMTU
100% sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tham gia BHYT. Ảnh: HMTU
100% sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tham gia BHYT. Ảnh: HMTU
Lên top